Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

 

 

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Trong thời hạn 06 ngày làm việc hoặc trong thời hạn 20 ngày với trường hợp xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng phải có ý kiến của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

          1) Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 7 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật);

          (2) Quyết định chọn mẫu phác thảo bước hai của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, kèm theo ảnh, phác thảo chụp bốn mặt cỡ ảnh 18x24 cm có kèm chú thích;

          (3) Các thành phần hồ sơ khác theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

Thời  hạn giải quyết

06 làm việc hoặc 20 ngày với trường hợp xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng phải có ý kiến của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân - Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Don de nghi cap GP xay dưng tranh tương dai hoanh trang.doc

 

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng hoặc văn bản trả lời.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

Mức độ: