Thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

Trình tự thực hiện

- Cơ quan, tổ chức, pháp nhân Việt Nam thuộc địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nộp hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng.

- Phòng Quản lý báo chí - xuất bản của Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ sẽ cấp giấy phép.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng.

- Thông qua hệ thống bưu chính

Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy phép;

+ Bản sao Quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân có chứng nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền;

+ Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin;

+ Măng-sét của bản tin.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.

Thời hạn giải quyết

30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định được ủy qyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng.

- Cơ quan phối hợp: Không có

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn xin cấp giấy phép xuất bản bản tin;

- Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế Xuất bản bản tin).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 - Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin có nghiệp vụ quản lý thông tin;

- Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;

- Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin;

- Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.

(Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế Xuất bản bản tin).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế Xuất bản bản tin.

Mức độ: