Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Trình tự thực hiện

`- Bước 1: Gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đến Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thuỷ sản Cao Bằng.

          - Bước 2: Xử lý hồ sơ.

          - Bước 3. Kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm.

          - Bước 4. Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm tại Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thuỷ sản Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: gửi hồ sơ bản chính trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.

Hồ sơ

- Đối với tổ chức

          + Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;

          + Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;

          + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);

          + Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

          - Đối với cá nhân:

          + Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;

          + Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;

          + Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

          - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra kiến thức về ATTP.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân  

Phí và lệ phí

* Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: 30.000 đồng/lần/người.

(Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đối với tổ chức: Phụ lục 4: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a và 01b.

- Đối với cá nhân: Phụ lục 4: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a.

(Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (thời hạn hiệu lực: 03 năm kể từ ngày cấp).    

Yêu cầu của việc thực hiện TTHC

Không 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day45.5 KB
Microsoft Office document icon tai mau don tai day35 KB

Mức độ: