Thủ tục cấp giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

  Trình tự thực hiện

- Đối tượng nộp hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cho phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Phòng LĐ-TBXH thành phố xem xét đơn và giải quyết chế độ.

Cách thức thực hiện

  Phòng LĐ-TBXH thành phố

Hồ sơ

- Bản khai cá nhân;

- Một trong các giấy tờ: Lý lịch, quyết định phục viên, xuất ngũ, giấy XYZ xác nhận hoạt động ở chiến trường, giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị; Huân chương, huy chương chiến sỹ giải phóng hoặc các giấy tời chứng nhận khác;

- Giấy chứng nhận tình trạng vô sinh của bệnh viện cấp tỉnh trở lên, hoặc giấy xác nhận có con bị dị dạng, dị tật của UBND cấp xã, thị trấn;

- Biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã, thị trấn.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

Không xác định

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐ-TBXH ;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Bản khai cá nhân: Mẫu số 7- HH2;

- Biên bản xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Mẫu số 7-HH3.

(Thông tư 07/2006/TT - BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi NCC với cách mạng).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản xác nhận

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 54/2005/NĐ-CP, ngày 26/5/2006 v/v hướng dẫn thi hành pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng;

- Thông tư 07/2006/TT - BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi NCC với cách mạng.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MS07-HH132 KB
Microsoft Office document icon MS07-HH234.5 KB
Microsoft Office document icon MS07-HH333 KB

Mức độ: