Thủ tục cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cán bộ, công chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Ngoại vụ (phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng) hoặc qua đường Bưu điện.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy biên nhận hồ sơ và phiếu hẹn trả kết quả.

Bước 3: Sở Ngoại vụ: Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Lãnh đạo Sở phê duyệt, phân công phòng chuyên môn trực tiếp giải quyết.

Bước 4: Cơ quan, tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Ngoại vụ theo giấy hẹn hoặc qua đường Bưu điện..

 

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng.

 

Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ 01 Bản chính văn bản cử đi nước ngoài của cấp có thẩm quyền (về việc công).

+ 01 tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu công vụ (theo mẫu 01/2016/XNC ban hành kèm theo Thông tư Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao).

+ 03 ảnh giống nhau, cỡ 4 x 6 cm.

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh của các lực lượng vũ trang (đối với lực lượng vũ trang).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

9 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Hồ sơ được Sở Ngoại vụ gửi đến Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao qua đường bưu điện).

 

Cơ quan thực hiện TTHC

           Sở Ngoại vụ

Đối tượng thực hiện TTHC

            Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu theo mẫu 01/2016/XNC: Tờ khai cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, công hàm xin thị thực

( Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao)

 

Phí, lệ phí

- Lệ phí cấp hộ chiếu

+ 200.000 đồng/hộ chiếu (đối với trường hợp cấp mới, cấp lại bình thường).

+ 400.000 đồng/hộ chiếu (đối với trường Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất).

+ 100.000 đồng/hộ chiếu (Gia hạn hộ chiếu )

- Phí dịch vụ 02 chiều bưu gửi EMS (Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện).

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu công vụ.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu công vụ có thể khai trên bản in sẵn hoặc khai trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ www.lanhsuvietnam.gov.vn, sau đó in ra, ký và xác nhận theo quy định.

- Ảnh chụp trên nền màu sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục, chụp không quá 01 năm, trong đó 01 ảnh dán vào Tờ khai đóng dấu giáp lai của cơ quan, đơn vị và 02 ảnh đính kèm.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

       - Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

          - Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi,  bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

          - Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao

hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

          - Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam;

 

 

 

Mức độ: