Thủ tục Cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  Cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân.nộp hồ sơ và lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng. Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được uỷ quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

Bước 3: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thẩm định hồ sơ và thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số cho chủ sở hữu, nếu không có tranh chấp; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 của Thông tư 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 (bản chính).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

sau 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, nếu không có tranh chấp

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận, biển số

Phí, lệ phí

Lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện thi công (xe máy chuyên dùng), trường hợp cấp lại giấy đăng ký kèm theo biển số; mức thu: 200.000 đồng/lần/phương tiện.

(Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục 9: Tờ khai cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.

(Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng. 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day32.5 KB

Mức độ: