Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động. Trường hợp không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép. - Giấy phép hoạt động. - Giấy tờ chứng minh thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đứng đầu, loại hình cơ sở, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Cơ sở có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép hoạt động được cấp lại hoặc điều chỉnh nội dung

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Khi thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đứng đầu, loại hình cơ sở, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động, cơ sở phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép. Trường hợp thay đổi hình thức tổ chức, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập phải làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động.

- Khi giấy phép hoạt động bị mất, bị hư hỏng thì cơ sở phải đề nghị cấp lại giấy phép.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: