Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách, nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnhvực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng...

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách, nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnhvực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng; Quản lý dự án.

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III đến Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ. Trình tự thực hiện như đối với trường hợp cấp mới nhưng không yêu cầu sát hạch, thời gian thực hiện xét cấp không quá 15 ngày.

Bước 3: Cá nhân nhận kết quả và nộp lệ phí.

 

Cách thức thực hiện

Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng hoặc thông qua đường bưu điện.

 

Hồ sơ

         Thành phần hồ sơ:

         - Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

          - Chứng chỉ cũ đối với trường hợp chứng chỉ cũ bị rách, nát.

          Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời  hạn giải quyết

15             15 ngày

 

Cơ quan thực hiện TTHC

    - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

    - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân có chứng chỉ hành nghề bị rách, nát hoặc thất lạc do Sở Xây dựng Cao Bằng cấp.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục số 01: Mẫu đơn đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh/bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

(Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)

 

Phí, lệ phí

   Lệ phí 150.000,đ/chứng chỉ.

Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Chứng chỉ hành nghề được cấp lại.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

            Cá nhân

Căn cứ pháp lý của TTHC

      - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

  • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
  • Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
  • Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;
  • Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu đơn đề nghị cấp.doc28 KB

Mức độ: