Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp

Trình tự thực hiện

- Cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III bị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do lỗi của cơ quan cấp có nhu cầu cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, nộp đơn  đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III và bản gốc chứng chỉ hành nghề cho cơ quan ra quyết định thu hồi chứng chỉ trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi theo quy định đến Sở Xây dựng.

- Cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được chứng chỉ hành nghề bị thu hồi.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

2. Bản gốc chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khảo sát xây dựng trong nước, Cá nhân hoạt động trong lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng trong nước, Cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình trong nước, Cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong nước, Cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình trong nước, Cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình trong nước.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Xây dựng

Kết quả thực hiện

TTHC

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Có bản gốc chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: