Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Trình tự thực hiện

- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG 
- Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận được lưu, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận. 
- Thời hạn của giấy chứng nhận không thay đổi.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp. 

- Qua Bưu điện.

- Qua mạng điện tử

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Thương nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Công Thương

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Phí, lệ phí

* Tổ chức, doanh nghiệp:

- Khu vực thành phố: 1.200.000 đồng

- Khu vực huyện: 600.000 đồng

* Hộ kinh doanh:

- Khu vực thành phố: 400.000 đồng

- Khu vực huyện: 200.000 đồng

Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện vê thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: