Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận là lương y

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận là lương y

Trình tự thực hiện

- Cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Y tế;

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ liên quan, nếu đầy đủ thì viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2015/TT-BYT Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại và hướng dẫn cá nhân bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ đúng quy định;

- Sở Y tế xem xét và thẩm định hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận lương y.

- Cá nhân nhận kết quả tại Sở Y tế.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Y tế Cao Bằng hoặc qua đường bưu điện gửi đến Sở Y tế Cao Bằng.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận là lương y theo mẫu (Phụ lục số 07 Thông tư số 29/2015/TT-BYT);

2. 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm chụp trên nền trắng (trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

3. 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

d) Thời hạn giải quyết:

Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận là lương y hợp lệ (nếu không hợp lệ phải có văn bản yêu cầu bổ sung), Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh cấp lại Giấy chứng nhận là lương y, nếu không cấp lại phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết

20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế Cao Bằng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Cao Bằng.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận là lương y

Phí, lệ phí

- Phí thẩm định cấp lại Giấy chứng nhận lương y: 2.500.000 đ

(Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiq

- Phụ lục số 07: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận là lương y.

( Thông tư số 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Thực hiện theo Chương I Thông tư số 29/2015/TT-BYT

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

 - Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/ 2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giây phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 14/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 16/11/2015  của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận lương y;

- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của  Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tải mẫu đơn tại đây29 KB

Mức độ: