Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tại các địa phương.

- Bước 2: Thẩm định hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng các quy định, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu sót hoặc không đáp ứng các quy định, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối. Nếu tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót, hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định từ chối cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định (nêu rõ lý do).

 

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tại các địa phương.

- Nộp qua bưu điện.

 

Hồ sơ

Tờ khai (02 bản);

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Sở Khoa học và Công nghệ).

Số bộ hồ sơ 01

 

Thời  hạn giải quyết

10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Khoa học và Công nghệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

01 PLuc 3 To khai cap giay chung nhan.doc

 

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Quyết định cấp lại/từ chối cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp; - Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Văn bản qui định

 

 

Giấy chứng nhận bị mất, bị lỗi, bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ…) đến mức không sử dụng được;

Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN...

 

Có sự thay đổi về thông tin đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận

Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN...

 

 

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

 

Mức độ: