Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Khi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ bị mất, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, Ban lãnh đạo quỹ có đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ gửi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  Sở Nội vụ;

- Bước 2: Sở Nội vụ nghiên cứu thẩm định trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ;

- Bước 3: Trả Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ cho Ban lãnh đạo quỹ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Nội vụ.

 

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (theo mẫu).

* Số lượng hồ sơ: 01 bản chính.

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày Sở Nội vụ nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

 

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu 6: Đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

 (Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Trong trường hợp thay đổi nội dung giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, quỹ phải công bố nội dung những thay đổi đó trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ liên tiếp trên 03 số báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương.

(Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ)

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu 6.doc30 KB

Mức độ: