Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ nộp hồ sơ cho Sở Khoa học và Công nghệ.

Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định:

+ Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (cấp lại).

+ Trong trường hợp không cấp giấy phép, Sở KH&CN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Sở KH&CN cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (cấp lại).

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở Khoa học và Công nghệ hoặc gửi qua đường bưu điện.

Hồ sơ

 

Thời  hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Khoa học và Công nghệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản quy định

don de nghi cap lai giay phep tien hanh cong viec buc xa.doc

 

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (cấp lại).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Khi mất giấy giấy phép, tổ chức, cá nhân được cấp phải khai báo ngay với cơ quan công an nơi mất, cơ quan cấp giấy phép và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép không tìm được, thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy giấy phép.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

 

Mức độ: