Thủ tục cấp lại sổ lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp lại sổ lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng

  Trình tự thực hiện

- Đối tượng nộp hồ sơ đề nghị cấp lại số lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng cho phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Phòng LĐ-TBXH thành phố xem xét đơn và cấp lại sổ

Cách thức thực hiện

Phòng LĐ-TBXH thành phố.

Hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp lại sổ lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng có xác nhận của UBND cấp xã

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

07 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Sổ lĩnh tiền trợ cấp hàng

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005;

- Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28/5/2012 của Chính phủ quy định mức trợ cáp phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

- Thông tư 07/2006/TT - BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi NCC với cách mạng.

 

Mức độ: