Thủ tục Cấp lại Thẻ công chứng viên

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp lại Thẻ công chứng viên

Trình tự thực hiện

- Công chứng viên đề nghị cấp lại Thẻ công chứng nộp hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi mình đăng ký hành nghề;

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp xem xét, cấp lại Thẻ cho công chứng viên hoặc thông báo bằng văn bản về việc từ chối.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp lại Thẻ công chứng viên ((theo mẫu) );

- 01 ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm (ảnh chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp ảnh);

- Thẻ công chứng viên đang sử dụng (trong trường hợp Thẻ bị hỏng).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Công chứng viên

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện TTHC

Thẻ công chứng viên được cấp lại hoặc văn bản từ chối cấp lại Thẻ

Phí, lệ phí

Lệ phí cấp mới, cấp lại thẻ công chứng viên 200.000 đồng/thẻ

(Thông tư số 54/2015/TT-BTC ngày 21/4/2015 của Bộ Tài chính)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu TP-CC-07: Giấy đề nghị cấp lại Thẻ công chứng viên

( Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Thẻ công chứng đã được cấp bị mất hoặc bị hỏng.

(Luật công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014)

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

- - Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Thông rư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day28.5 KB

Mức độ: