Thủ tục Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

Trình tự thực hiện

- Không quá 05 ngày, kể từ ngày Thẻ bị mất, hỏng và Không quá 01 tháng, trước khi Thẻ hết hạn sử dụng, nhân viên tiếp cận cộng đồng phải làm đơn đề nghị cấp lại Thẻ và gửi người đứng đầu chương trình, dự án tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh;

   - Người đứng đầu chương trình, dự án có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ và gửi Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS;

  - Nếu hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS phải ban hành quyết định cấp lại Thẻ cho nhân viên tiếp cận cộng đồng tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh. Trường hợp không cấp, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với từng trường hợp

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh hoặc qua đường bưu điện  

Hồ sơ

 * Thành phần hồ sơ:

 - Đơn đề nghị cấp lại Thẻ có dán ảnh 4cm x 6cm, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại Thẻ (theo mẫu);

  - 02 ảnh cỡ 2cm x 3cm của nhân viên tiếp cận cộng đồng đề nghị cấp lại Thẻ;

   -  Danh sách nhân viên tiếp cận cộng đồng đề nghị cấp lại Thẻ có xác nhận của người đứng đầu chương trình, dự án;

  -  Công văn đề nghị cấp lại Thẻ cho những nhân viên tiếp cận cộng đồng của người đứng đầu chương trình, dự án.

  * Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh.

Kết quả thực hiện TTHC

Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng.

Phí, lệ phí

Không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 03- phụ lục II : Đơn đề nghị cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV. ()

 -Giấy xác nhận nhân thân. (Mẫu số 02- phụ lục II

(Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20 tháng 01 năm 2010 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Công an

]không có trong tp hồ sơ, đề nghị xem xét lại, nếu k có trong tp hồ sơ thì bỏ

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

 -Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

- Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày20 tháng 01 năm 2010 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Công an quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tải mẫu đơn tại đây27.5 KB
Microsoft Office document icon tai mau don tai day31 KB

Mức độ: