Thủ tục cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ

  Trình tự thực hiện

- Đối tượng nộp hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ cho phòng LĐ-TBXH;

- Phòng LĐ-TBXH xem xét đơn và cấp lại thẻ

Cách thức thực hiện

Phòng LĐ-TBXH thành phố.

Hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp lại thẻ có xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn;

- Ảnh thẻ.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

30 ngày kể từ khi nhận đẩy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Thẻ

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không có

Mức độ: