Thủ tục cấp phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  Cấp phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân.nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng. Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được uỷ quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.

 Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

 Bước 3: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thẩm định hồ sơ; cấp Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng, thu lại biển số, cắt góc phía trên bên phải Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, vào sổ quản lý; trường hợp không cấp Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 Bước 4: Nhận Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 của Thông tư 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 (bản chính);

- Một trong các chứng từ sau:

+ Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính);

+ Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

+ Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái.

Kết quả thực hiện TTHC

Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục 12: Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng;

- Phụ lục 3: Mẫu Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng .

(Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day35 KB
Microsoft Office document icon tai mau don tai day27.5 KB

Mức độ: