Thủ tục cấp sổ ưu đãi giáo dục

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp sổ ưu đãi giáo dục

 Trình tự thực hiện

- UBND cấp xã hoặc cơ quan quản lý người có công xác nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố;

- Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố tiếp nhận, hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu chưa hoàn thiện), ghi sổ tiếp nhận hồ sơ;

- Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố kiểm tra, lập danh sách đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo và chuyển hồ sơ đến Sở Lao động Thương binh xã hội giải quyết.

Cách thức thực hiện

 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố

Hồ sơ

- Đơn xin cấp sổ Ưu đãi giáo dục có xác nhận của UBND cấp xã;

- Giấy khai sinh;

- 02 ảnh 3x4;

- Giấy xác nhận đang học tại cơ sở giáo dục, đào tạo.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐ-TBXH ;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tờ khai cấp sổ Ưu đãi trong giáo dục và đào tạo: Mẫu số  01-ƯĐGD

(Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC, ngày 20/11/2006 về việc hướng dẫn chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con em của họ)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Sổ ưu đãi giáo dục

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH, ngày 29/6/2005 V/v Ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2005.

- Nghị định số 54/2005/ NĐ-CP, ngày 26/5/2006 v/v hướng dẫn thi hành pháp lệnh ƯĐNCC với CM;

- Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC, ngày 20/11/2006 về việc hướng dẫn chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con em của họ.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu 01-UDGD614 KB

Mức độ: