Thủ tục cấp sổ bảo trợ xã hội

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục cấp sổ bảo trợ xã hội

Trình tự thực hiện

- In mẫu sổ theo Thông tư 13/2000/TT-BLĐTBXH ngày 12/5/2000;

- Hợp đồng đặt in, cấp phát cho đối tượng.

Hoặc

- Nhận sổ bảo trợ xã hội từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Cách thức thực hiện

 Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

Hồ sơ

- Hợp đồng đặt in;

- Cấp phát cho đối tượng không có đơn đề nghị của cá nhân.

- Số hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Cấp sổ bảo trợ xã hội

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 13/2000/TT-BLĐTBXH ngày 12/5/2000 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn một số điều của của Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về người tàn tật.

Mức độ: