Thủ tục Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

Trình tự thực hiện

          - Người có nguyện vọng làm nhân viên tiếp cận cộng đồng tự nguyện viết đơn đề nghị cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng  và nộp cho người đứng đầu chương trình, dự án tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh;

          - Người đứng đầu chương trình, dự án lập danh sách những người đăng ký làm nhân viên tiếp cận cộng đồng và gửi danh sách này kèm theo đơn tự nguyện làm nhân viên tiếp cận cộng đồng về Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Công an xã) nơi người đó đăng ký thường trú hoặc tạm trú để đề nghị xác nhận về nhân thân của những người đó;

          - Sau khi nhận được giấy xác nhận về nhân thân của Công an cấp xã, người đứng đầu chương trình, dự án hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp Thẻ gửi đến Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS;

          - Nếu hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS phải ban hành quyết định cấp Thẻ cho những người được tuyển chọn làm nhân viên tiếp cận cộng đồng và cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng cho những người được tuyển chọn;  

          - Trường hợp không cấp, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với từng trường hợp.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

          - Đơn đề nghị cấp Thẻ có dán ảnh 4cm x 6 cm (theo mẫu);

          - 02 ảnh cỡ 2cm x 3cm của người đăng ký làm nhân viên tiếp cận cộng đồng;

          - Giấy xác nhận nhân thân người đăng ký làm nhân viên tiếp cận cộng đồng (theo mẫu);

          - Danh sách người được tuyển chọn làm nhân viên tiếp cận cộng đồng có xác nhận của người đứng đầu chương trình, dự án;

          -Công văn đề nghị cấp Thẻ cho những người được tuyển chọn làm nhân viên tiếp cận cộng đồng của người đứng đầu chương trình, dự án.

          * Số lượng hồ sơ: 01  bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 13 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh.

Kết quả thực hiện TTHC

Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng.

Phí, lệ phí

Không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 02- phụ lục II: Đơn đề nghị cấp thể nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV;

- Mẫu số 04- phụ lục II : Giấy xác nhận nhân thân.

(Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày20 tháng 01 năm 2010 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Công an )

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Tiêu chuẩn của người được cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng:

          - Là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và tự nguyện làm nhân viên tiếp cận cộng đồng.

          - Là người không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

(Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày20 tháng 01 năm 2010 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Công an )

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

 -Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

- Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày20 tháng 01 năm 2010 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Công an quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tải mẫu đơn tại đây31 KB
Microsoft Office document icon tai mau don tai day28 KB

Mức độ: