Thủ tục cấp trợ cấp mai táng phí cho cán bộ xã từ trần

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cấp trợ cấp mai táng phí cho cán bộ xã từ trần

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Thân nhân của (cán bộ xã chết) nộp hồ sơ tại UBND cấp xã;

- Bước 2: UBND cấp xã nhận và chuyển hồ sơ lên phòng nội vụ huyện, thành phố kiểm tra hồ sơ và nhận hồ sơ;

- Bước 3: Sau đó trình UBND huyện, thành phố xem xét ra quyết định.

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của UBND cấp xã;

- Giấy thôi trả phụ cấp;

- Đơn xin trợ cấp mai táng phí;

- Giấy chứng tử (bản chính).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

           Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND huyện, thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nội vụ huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

           Quyết định hành chính

Lệ phí

           Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

           Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

           Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

- Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH  ngày 27/5/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

*Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”

 

 

 

Mức độ: