Thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ cá thể

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ cá thể

Trình tự thực hiện

 Hộ kinh doanh bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau:

- Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh huyện (thành phố);

- Chuyển địa điểm kinh doanh sang quận, huyện khác;

- Kinh doanh ngành, nghề bị cấm.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (thành phố).

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Biên bản kiểm tra tình hình kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (thành phố);

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính.

Lệ phí

Không có.  

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Mức độ: