Thủ tục Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý

Trình tự thực hiện

- Trường hợp tổ chức đăng ký tham gia tự chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật thì nộp hồ sơ về Sở Tư pháp nơi đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp công bố việc chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và thông báo về Bộ Tư pháp.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của Sở Tư pháp;

- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

 - Văn bản thông báo về việc chấm dứt thực hiện trợ giúp pháp lý;

- Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

.* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư Pháp

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định công bố việc chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp tỉnh/thành phố.

Phí, lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: