Thủ tục chứng nhận con thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục chứng nhận con thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ

Trình tự thực hiện

- Đối tượng chính sách hoặc thân nhân đem theo thẻ thương, bệnh binh và giấy khai sinh (hoặc sổ hộ khẩu) đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố sẽ  kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, viết giấy xác nhận trình lãnh đạo xem xét ký, vào sổ, đóng dấu, rồi đưa trả lại đối tượng

Cách thức thực hiện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố
Hồ sơ

- Thẻ thương, bệnh binh, chứng nhận gia đình liệt sỹ;

- Giấy khai sinh (Sổ hộ khẩu).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ

 Thời  hạn giải quyết Trong ngày.
Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố

Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có
Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy xác nhận
Phí, lệ phí Giấy xác nhận
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC Không có
Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH, ngày 29/6/2005 V/v Ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2005.

- Nghị định số 54/2005/NĐ-CP, ngày 26/5/2006 v/v hướng dẫn thi hành pháp lệnh ƯĐNCC với CM.

Mức độ: