Thủ tục chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng người có công với cách mạng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng người có công với cách mạng

  Trình tự thực hiện

- Cán bộ xã chi trả trợ cấp cho người có công theo danh sách của huyện

Cách thức thực hiện

Phòng LĐ-TBXH thành phố.

Hồ sơ

- Danh sách;

- Sổ trợ cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

03 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân. tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Tiền trợ cấp hàng tháng

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005;

- Nghị định số 105/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ quy định mức trợ cáp phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

- Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi NCC với cách mạng

Mức độ: