Thủ tục cho phép mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh nội địa

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục cho phép mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh nội địa

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Công dân của nước có chung biên giới với Việt Nam có đăng ký kinh doanh tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu, nếu được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép đi vào các tỉnh trong nội địa, có nhu cầu mang theo người tiền của nước có chung biên giới với mục đích mang theo người hoặc để bán cho Ngân hàng được phép phải lập và gửi hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn.

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh biên giới trên địa bàn tiếp nhận và thẩm định hồ sơ;

+ Bước 3: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới trên địa bàn cấp hoặc không cấp Giấy chấp thuận cho mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh nội địa. Trường hợp không cấp Giấy chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới trên địa bàn phải có văn bản thông báo rõ lý do.

Cách thức thực hiện

+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở cơ quan hành chính

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

+ Giấy đề nghị chấp thuận mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh nội địa (theo mẫu tại Phụ lục số 09.ĐGH kèm theo);

+ Giấy phép vào các tỉnh trong nội địa do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (trường hợp nộp bản sao thì phải mang bản gốc để đối chiếu);

+ Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân                          

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản chấp thuận           

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị chấp thuận mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh nội địa (Phụ lục số 09.ĐGH).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Công dân của nước có chung biên giới với Việt Nam có đăng ký kinh doanh tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu, nếu được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép đi vào các tỉnh trong nội địa, có nhu cầu mang theo người tiền của nước có chung biên giới với mục đích mang theo người hoặc để bán cho Ngân hàng được phép.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 8/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam. Ngày có hiệu lực 23/12/2000.

2. Thông tư 07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001 hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành theo Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 8/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày có hiệu lực 15/09/2001.

3. Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 của NHNN về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động ngoại hối theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN Việt Nam. Ngày có hiệu lực 14/10/2011.

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục 09.ĐGH.doc26 KB

Mức độ: