Thủ tục Cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu (cấp Huyện)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu  (cấp Huyện)

 

 

Trình tự thực hiện

- Kiểm tra phiếu đăng ký đăng tải thông tin về đấu thầu.

- Kiểm tra tính phù hợp của nội dung thông tin đăng tải so với quy định của Luật đấu thầu và Nghị định 63/CP, các thông tin đã đăng tải trước đó (nếu cần thiết).

 

Cách thức thực hiện

Bên mời thầu gửi phiếu đăng tải thông tin đấu thầu đến Báo Đấu thầu hoặc tự đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đối với trường hợp gửi đến Báo Đấu thầu: Phiếu đăng ký đăng tải thông tin về đấu thầu.

- Đối với trường hợp tự đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Không

* Số lượng hồ sơ: 01 bản chụp các tài liệu nêu trên (nếu gửi đến Báo Đấu thầu)

 

Thời  hạn giải quyết

2 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đối với trường hợp gửi thông tin đến Báo Đấu thầu.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Báo Đấu thầu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Báo Đấu thầu, Cơ quan vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

          Bên mời thầu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

(Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính).

 

Phí, lệ phí

Từ miễn phí đến tối đa 300.000/gói thầu/thứ tiếng,

( Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính).

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Thông tin đấu thầu được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Đáp ứng các quy định về công khai thông tin trong đấu thầu theo quy định tại Luật đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon PHỤ LỤC II.doc160 KB

Mức độ: