Thủ tục di chuyển chế độ đối với đối tượng người có công

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục di chuyển chế độ đối với đối tượng người có công

Trình tự thực hiện

- Cá nhân có đơn đề nghị có xác nhận của UBND cấp xã tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố xác nhận vào đơn và viết giấy giới thiệu di chuyển hồ sơ gửi Sở LĐ-TBXH.

Cách thức thực hiện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố
Hồ sơ

- Đơn đề nghị của gia đình;

- Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (bản sao) của nơi đến;

- 02 ảnh 3x4cm (đối với hồ sơ thương binh, bệnh binh).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết Trong ngày
Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐ-TBXH ;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có
Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy giới thiệu, Quyết định hành chính
Phí, lệ phí Không có
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC Không có
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH, ngày 29/6/2005 V/v Ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2005.

- Nghị định số 54/2005/ NĐ-CP, ngày 26/5/2006 v/v hướng dẫn thi hành pháp lệnh ƯĐNCC với CM;

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi NCC với cách mạng;

- Thông tư số 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi NCC với cách mạng.

Mức độ: