Thủ tục Di chuyển hồ sơ người có công

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Di chuyển hồ sơ người có công

Trình tự thực hiện

- Đối tượng làm đơn xin di chuyển, nộp tại Phòng Lao động- TBXH huyện, thị xã.

- Phòng Lao động- TBXH huyện, thị xã làm giấy giới thiệu cắt chuyển hồ sơ, cắt chuyển trợ cấp.

- Sở Lao động - TBXH làm giấy giới thiệu cắt chuyển hồ sơ, cắt chuyển trợ cấp, niêm phong hồ sơ. Cá nhân mang hồ sơ trực tiếp đến nộp tại Sở Lao động -TBXH nơi cư trú mới của đối tượng.

- Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Lao động - TBXH các huyện, thị.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Sở Lao động - TBXH.

Hồ sơ

+ Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công (nếu người có công không trực tiếp đến cắt chuyển, người khác đến chuyển giúp phải có giấy uỷ quyền);

+ Bản sao hộ khẩu nơi cư trú mới.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

: Giải quyết trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.                                          

Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân.
Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TBXH.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TBXH.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Lao động - TBXH huyện, thị.

Kết quả thực hiện TTHC Giấy giới thiệu.
Phí, lệ phí Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có..

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC Không có
Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chớnh phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Phỏp lệnh Ưu đói người cú cụng;

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đói người có công với cách mạng. 

Mức độ: