Thủ tục giám định tiền giả, tiền nghi giả

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục giám định tiền giả, tiền nghi giả

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giám định tiền giả, tiền nghi giả lập 01 bộ hồ sơ theo quy định chuyển trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh, thành phố; Sở Giao dịch NHNN (Sở Giao dịch); Cục Phát hành và Kho quỹ (PH&KQ) hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ.

+ Bước 2: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị giám định, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; Sở Giao dịch; Cục PH&KQ hoặc Chi cục PH&KQ tổ chức giám định và thông báo kết quả bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu giám định.

+ Bước 3: Trường hợp không kết luận được tiền thật hay tiền giả, chậm nhất trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tiền giả, tiền nghi giả cần giám định, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở giao dịch có văn bản đề nghị và chuyển số tiền giả, nghi giả này về Cục PH&KQ hoặc Chi cục PH&KQ để giám định; đồng thời, thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị giám định biết.

+ Bước 4: Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận kết quả giám định, NHNN chi nhánh, Sở Giao dịch thông báo kết quả giám định văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị giám định biết.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp

Hồ sơ

+ Giấy đề nghị (Phụ lục 04);

+ Tiền giả, tiền nghi giả cần giám định.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Từ 05 ngày làm việc đến 30 ngày làm việc (tùy thuộc mức độ cần giám định tiền giả, nghi giả).

Cơ quan thực hiện 

+ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

+ Sở Giao dịch NHNN;

+ Cục Phát hành và Kho quỹ hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ.

Đối tượng thực hiện TTHC

+ Tổ chức

+ Cá nhân

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản xác nhận

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị (Phụ lục 04).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Thông tư số 28/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qui định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng. Ngày có hiệu lực 20/01/2014.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phu lục 0433.5 KB

Mức độ: