Thủ tục Giãn tiến độ đầu tư. BQL

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  Giãn tiến độ đầu tư. BQL

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nhà đầu tư gửi văn bản đề xuất giãn tiến độ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý khu kinh tế.

 Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất, Ban Quản lý khu kinh tế có ý kiến bằng văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư.

 Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý khu kinh tế.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Ban Quản lý khu kinh tế;

- Thông qua hệ thống bưu chính;

Hồ sơ

*Thành phần hồ sơ: Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư

*Số bộ hồ sơ: 01( bộ)

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất của nhà đầu tư.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng.

 

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư.

Phí, lệ phí

Không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu I.9: Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

(Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư,  đề nghị giãn tiến độ đầu tư (tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư) so với tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và biểu mẫu báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tải mẫu đơn tại đây32 KB

Mức độ: