Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

  Trình tự thực hiện

- Người có công hoặc thân nhân (trường hợp truy tặng) lập bản khai (mẫu 4c-AH) kèm bản sao quyết định phong tặng, truy tặng;

- Phòng LĐ-TBXH tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách tổng hợp báo cáo Sở LĐ-TBXH quyết định.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Phòng LĐ-TBXH thành phố

Hồ sơ

- Tờ khai theo mẫu (mẫu 4c-AH);

- Bản sao Quyết định phong tặng, truy tặng.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời  hạn giải quyết

Không xác định

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐ-TBXH ;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Bản khai về người có công: Mẫu số 4c-AH.

(Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

 - Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 về ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005;

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005. 

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 4c-AH26 KB

Mức độ: