Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người bị thương có trách nhiệm xác lập, hoàn thiện các giấy tờ theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 05 gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 31.

          Trường hợp bị thương trong chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước thì gửi kèm đơn đề nghị của cá nhân (Mẫu TB5 Thông tư số 05).

          + Bước 2: Đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, cấp giấy chứng nhận bị thương và chuyển hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người bị thương cư trú.

          + Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và giới thiệu người bị thương ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh kèm bản sao giấy chứng nhận bị thương.

          + Bước 4: Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, giám định kết luận tỷ lệ, chuyển biên bản giám định y khoa đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đã giới thiệu giám định.

          + Bước 5: Sở Lao động - Thương binh Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận biên bản giám định y khoa quyết định cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm 

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận bị thương và giải quyết chế độ (theo mẫu);

-  Giấy chứng nhận bị thương (theo mẫu);

-  Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương;

- Biên bản giám định thương tật (theo mẫu)

.- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận biên bản giám định y khoa quyết định cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần

Đối tượng thực hiện TTHC

cơ quan đơn vị có người bị thương

Cơ quan thực hiện TTHC

Công an huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai`

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: