Thủ tục giải quyết chế độ đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ tái giá

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục giải quyết chế độ đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ tái giá

  Trình tự thực hiện

- Cá nhân làm đơn bản khai tình hình thân thân liệt sỹ, kèm hồ sơ gửi Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Phòng LĐ-TBXH thành phố tiếp nhận hồ sơ, xem xét, báo cáo Sở LĐ-TBXH quyết định.

Cách thức thực hiện

 Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

Hồ sơ

- Đơn trình bày;

- Giấy chứng nhận tình hình thân nhân liệt sỹ;

- Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ kèm hộ khẩu;

- Biên bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời  hạn giải quyết

 Không xác định.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có             

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 về ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005;

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005;

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Mức độ: