Thủ tục Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

Trình tự thực hiện

- Đối tượng có đơn đề nghị giải quyết chế độ nộp tại UBND xó, phường, thị trấn nơi cư trú để xác nhận. UBND xó, phường, thị trấn ra công văn đề nghị giải quyết, gửi Phòng Lao động - TBXH huyện, thị xă.

- Phòng Lao động - TBXH huyện, thị xă lập danh sách đối tượng được hưởng Bảo hiểm y tế.

- Sở Lao động-TBXH thẩm định, trình UBND tỉnh ra Quyết định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Lao động - TBXH.

Hồ sơ

+ Đơn đề nghị của đối tượng có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú;

+ Bản trích sao danh sách đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005-TTg ngày 08/11/2005 hoặc bản sao một trong các Quyết định được hưởng trợ cấp một lần (phục viên, xuất ngũ, thôi việc; trợ cấp một lần) trường hợp đối tượng không còn các quyết định trợ cấp một lần thì làm bản khai nêu rõ qua trình tham gia kháng chiến chống Mỹ và công tác được hội đồng chính sách xã, phường xem xét đề nghị;

+ Công văn đề nghị của UBND xã, phường nơi đối tượng cư trú;

+ Công văn đề nghị của UBND huyện, thị kèm danh sách đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân.

Kết quả thực hiện TTHC Quyết định hành chính
Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Lao động - TBXH

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không có.

Phí, lệ phí

Không có.

Yêu cầu, điều kiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phũng - Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội - Bộ Tài chớnh hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

Mức độ: