Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

  Trình tự thực hiện

- Cá nhân lập bản khai (theo mẫu 10-CC1), bản sao giấy chứng nhận kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” hoặc huân chương, huy chương kháng chiến;

- Ủy ban nhân dân xã, phường xác nhận bản khai của người có công, lập danh sách kèm các giấy tờ gửi Phòng LĐ-TBXH;

- Phòng LĐ-TBXH tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, tổng hợp danh sách báo cáo Sở LĐ-TBXH quyết định.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Phòng LĐ-TBXH thành phố

Hồ sơ

- Bản khai cá nhân;

- Bản sao giấy chứng nhận kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” hoặc huân chương, huy chương kháng chiến.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

03 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐ-TBXH ;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

-  Bản khai cá nhân: Mẫu số 10-CC1.

(Thông tư 07/2006/TT - BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi NCC với cách mạng).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Sổ lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 về ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005;

- Pháp lệnh số 35/2UBTVQH 007/PL-ngày 02/7/2007 sứa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005;

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005;

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi NCC với cách mạng;

- Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 10 - CC127 KB

Mức độ: