Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấ một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc sống hoặc đã chết từ ngày 01/01/1995 trở về đây

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấ một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc sống hoặc đã chết từ ngày 01/01/1995 trở về đây

  Trình tự thực hiện

- Thân nhân làm tờ khai có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường cho phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Phòng LĐ-TBXH thành phố kiểm tra, tổng hợp danh sách gửi Sở LĐ-TBXH để giải quyết chế độ

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Phòng LĐ-TBXH thành phố

Hồ sơ

- Bản khai của thân nhân (theo mẫu);

- Bản sao huân chương, huy chương kháng chiến có công chứng.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

15 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐ-TBXH ;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Bản khai cá nhân: Mẫu số 9-KC1

(Thông tư 07/2006/TT - BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi NCC với cách mạng).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 về ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005;

- Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH ngày 02/7/2007 sứa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005.  

- Thông tư 07/2006/TT - BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi NCC với cách mạng.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 9-KC127 KB

Mức độ: