Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

  Trình tự thực hiện

- Đối tượng nộp hồ sơ cho phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Phòng LĐ-TBXH xem xét đơn và gửi hồ sơ sang Sở LĐ-TBXH thành phố để giải quyết chế độ.

Cách thức thực hiện

 Phòng LĐ-TBXH thành phố

Hồ sơ

- Bản khai cá nhân;                                                       

- Các giấy tờ liên quan (Huân chương, huy chương…).

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

Không xác định

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐ-TBXH ;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

-  Bản khai cá nhân: Mẫu số 9-KC1.

(Thông tư 07/2006/TT - BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi NCC với cách mạng).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005.

- Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi NCC với cách mạng

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 9 - KC126.5 KB

Mức độ: