Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc đã chết trước ngày 01/01/1995

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

   Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng,

hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc   đã chết trước ngày 01/01/1995

  Trình tự thực hiện

- Thân nhân làm tờ khai có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường cho phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Phòng LĐ- TBXH thành phố kiểm tra, tổng hợp danh sách gửi Sở LĐ-TBXG để giải quyết chế độ.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Phòng LĐ-TBXH thành phố

Hồ sơ

- Bản khai cá của thân nhân người có công với cách mạng (theo mẫu);

- Giấy chứng tử;

- Bản sao huân chương, huy chương kháng chiến có công chứng

- Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

15 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐ-TBXH ;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

-  Bản khai người có công với cách mạng: Mẫu số 11

(Thông tư 07/2006/TT - BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi NCC với cách mạng).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 59/2003/NĐ-CP về chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng chết trước ngày 01/01/1995;

- Thông tư số 05/2004/TT-BLĐTBXH ngày 12/3/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2003/ NĐ-CP về chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng chết trước ngày 01/01/1995

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi NCC với cách mạng;

- Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 11.doc27.5 KB

Mức độ: