Thủ tục giải quyết hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng​

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục giải quyết hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng

Trình tự  thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đến Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố;

- Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu chưa đầy đủ), vào sổ tiếp nhận hồ sơ; tiến hành thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, quyết định, thông báo cho đối tượng nhận hỗ trợ đến nhận chế độ;

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

Cách thức thực hiện

 Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

Hồ sơ

- Đơn đề nghị hỗ trợ của cá nhân hoặc gia đình trình bày về mức độ khó khăn của gia đình, có xác nhận của UBND cấp xã.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ làm việc

Cơ quan thực hiện

TTHC

                         

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TBXH;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã

Đối tượng thực hiện

TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn

mẫu tờ khai

 

 

Không có

Kết quả của việc

 thực hiện TTHC

Quyết địn hành chính

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của chính phủ.

- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính Phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

Mức độ: