Thủ tục giải quyết vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục giải quyết vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm 

Trình tự thực hiện

- Tổ trưởng tổ dân phố tổng hợp danh sách gửi lên UBND cấp xã;

- UBND cấp xã kiểm tra, tổng hợp danh sách gửi lên phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Phòng LĐ-TBXH thành phố kiểm tra, thẩm định tổng hợp danh sách

Cách thức thực hiện

 Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

Hồ sơ

- Công văn đề nghị của UBND cấp xã;

- Danh sách tổng hợp.

- Số hồ sơ: 01( bộ)

Thời  hạn giải quyết

Không xác định                                                                 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐ-TBXH;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có             

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết đính số 65/2005/QĐ-TTg ngày 25/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “ Chăm sóc trẻ em mổ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa hoc và trê em nhiễm HIV/AIDS”. Hiệu lực từ ngày 25/4/2005.

- Thông tư liên tịch số 08/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 23/1/2006 của Bộ Tài chính, Bộ LĐ- TBXH về hướng dẫn kinh phí thực hiện Quyết đinh số 65/2005/QĐ-TTg ngày 25/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Hiệu lực từ ngày 23/02/2006.

Mức độ: