Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần

Trình tự thực hiện

Bước 1: Khi có nhu cầu gia hạn thời gian hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng thương mại gửi đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính bộ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ và có ý kiến trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc gia hạn thời gian hoạt động. Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng) xem xét, thẩm định hồ sơ, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Bước 3: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấp thuận gia hạn thời gian hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần.

Cách thức thực hiện

+ Qua bưu điện;

+ Trụ sở cơ quan hành chính.

Hồ sơ

+ Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi ngân hàng đặt trụ sở chính, trong đó nêu rõ lý do, sự cần thiết của việc gia hạn thời gian hoạt động;

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc gia hạn thời gian hoạt động.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không qui định

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức                          

Cơ quan thực hiện TTHC

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận  

Lệ phí

Lệ phí cấp, gia hạn giấy phép thành lập và hoạt động cho ngân hàng: 140.000.000 đồng

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không qui định

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

1. Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 7/6/2007 ban hành Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần và; Ngày hiệu lực 20/7/2007

2. Quyết định của Thống đốc NHNN VIệt Nam số 46/2007/QĐ-NHNN ngày 25/12/2007 sửa đổi bổ sung một số Điều, khoản Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần. Ngày hiệu lực 19/01/2008.

Mức độ: