Thủ tục Hỗ trợ các mục tiêu về văn hoá vui chơi, thể thao cho trẻ em

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Hỗ trợ các mục tiêu về văn hoá vui chơi, thể thao cho trẻ em

Trình tự thực hiện

- Đơn vị làm công văn đề nghị hỗ trợ các mục tiêu về văn hóa vui chơi, thể thao cho trẻ em, gửi về Phũng Lao động - TBXH huyện, thị.

- Sở Lao động - TBXH tiếp nhận công văn từ Phũng Lao động - TBXH huyện, thị chuyển đến.

- Quỹ Bảo trợ trẻ em xem xét, quyết định trợ cấp cho đơn vị.

- Đơn vị nhận kết quả tại Sở Lao động - TBXH hoặc Phũng Lao động - TBXH.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Lao động - TBXH.

Hồ sơ

+ Công văn đề nghị của Phũng Lao động - TBXH huyện, thị xã về việc xin kinh phí hỗ trợ mục tiêu về văn hoá vui chơi, thể thao cho trẻ em; có ý kiến phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện, thị xã;

+ Kế hoạch và dự trù chi tiết kèm theo.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Giải quyết ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - TBXH.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TBXH. 

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em.

Mức độ: