Thủ tục Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng , tổ chức, cá  nhân dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương tại nơi sử dụng.

- Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xem xét thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ.

- Bước 3: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ,  đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ký Giấy xác nhận khai báo khi đưa vào sử dụng. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có công văn từ chối và nêu rõ lý do không cấp Giấy xác nhận khai báo.

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm có:

- Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định;

- Bản sao phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của thiết bị.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký thành lập

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Không có 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: