Thủ tục mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước khác địa bàn

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước khác địa bàn

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước có nhu cầu mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, lập và nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi muốn mở tài khoản.

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi muốn mở tài khoản thẩm định hồ sơ và có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán) chấp thuận.

+ Bước 3: Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thông báo ký hiệu tài khoản và ngày có hiệu lực.

Cách thức thực hiện

+ Qua Bưu điện;

+ Trụ sở cơ quan hành chính

Hồ sơ

+ Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán do người đại diện theo pháp luật của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài ký tên và đóng dấu, kèm bản đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký (theo mẫu tại Phụ lục số 03a.ĐGH, 03b.ĐGH).

+ Bản chính hoặc bản sao được chứng thực các giấy tờ chứng minh Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật:

(i) Quyết định thành lập, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

(ii) Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị (người làm chủ tài khoản) và Chứng minh nhân dân (Chứng minh thư ngoại giao, Hộ chiếu) của người làm chủ tài khoản.

(iii) Quyết định bổ nhiệm và Chứng minh nhân dân (Chứng minh thư ngoại giao, Hộ chiếu) của Kế toán trưởng, người phụ trách kế toán hoặc người kiểm soát chứng từ giao dịch thanh toán với Ngân hàng Nhà nước.

+ Bản cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về mở, sử dụng tài khoản thanh toán;

+ Văn bản quy định phạm vi sử dụng tài khoản thanh toán khác địa bàn và các quy định khác có liên quan khi tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Không qui định

Cơ quan thực hiện TTHC

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố;

Đối tượng thực hiện TTHC

+ Tổ chức

Kết quả thực hiện TTHC

Mở tài khoản.                  

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán do người đại diện theo pháp luật của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài ký tên và đóng dấu, kèm bản đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký (Phụ lục số 03a.ĐGH, 03b.ĐGH).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

1. Nghị định 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Ngày có hiệu lực01/01/2002.

2. Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN ngày 21/11/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ban hành "Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và Tổ chức tín dụng". Ngày có hiệu lực : 07/12/2002.

3 Thông tư số 23/2011/TT-NHNN về việc thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngày có hiệu lực 14/10/2011.

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục số 03a.ĐGH29.5 KB
Microsoft Office document icon Phụ lục số 03b.ĐGH44.5 KB

Mức độ: