Thủ tục nộp tiền vi phạm hành chính qua Kho bạc Nhà nước

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục nộp tiền vi phạm hành chính qua Kho bạc Nhà nước

Trình tự thực hiện

Cá nhân, tổ chức nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan chức năng; người vi phạm hành chính đến cơ quan Kho bạc Nhà nước nộp tiền theo quyết định xử phạt

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại KBNN cấp tỉnh

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Trường hợp nộp bằng tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp nộp bằng chuyển khoản tại Kho bạc Nhà nước: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền và Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước (mẫu C1-02/NS), hoặc Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ (mẫu C1-03/NS), hoặc Bảng kê nộp thuế (mẫu 01/BKNT) - trường hợp đơn vị Kho bạc Nhà nước đã tham gia Hệ thống thông tin thu nộp thuế, hoặc Uỷ nhiệm chi (mẫu số C4-02/KB) - trường hợp nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

* Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

 Thời  hạn giải quyết

Trong ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

Tổ chức và cá nhân

Đối tượng thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Kho bạc Nhà nước Tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Kho bạc Nhà nước Tỉnh

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Biên lai thu phạt, Giấy nộp tiền có xác  nhận

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Không

Phí, lệ phí

+ Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước: Mẫu  C1- 02/NS; Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ: Mẫu C1- 03/NS ; Bảng kê nộp thuế: Mẫu 01/BKNT ; Uỷ nhiệm chi: Mẫu C4-02/KB ban hành kèm Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002

+ Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội:

+ Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số  04/2008/PL-UBTVQH12 ngày 2/4/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

+ Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số  31/2007/PL-UBTVQH11 ngày 08/3/2007 sửa đổi một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

+ Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số  44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02/7/2002 về việc xử lý vi phạm hành chính

+ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

+ Nghị định số 67/2008/NĐ-CP ngày 29/5/2008 sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 42 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

+ Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

+ Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 6/10/2005 Quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính

+ Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS).

+ Thông tư số 47/2006/TT-BTC ngày 31/5/2006 hướng dẫn thi hành Nghị định 124/2005/NĐ-CP ngày 6/10/2005 của Chính phủ quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp vi phạm hành chính

+ Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa

+ Thông tư liên tịch số 100/2008/TTLT-BTC-BGTVT-BCA-BTP-NHNNVN ngày 6/11/2008 hướng dẫn thi hành Khoản 2 điều 47 Nghị định 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

                                                                  

Mức độ: