Thủ tục ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm

Trình tự thực hiện

- Tổ trưởng tổ dân phố tổng hợp danh sách gửi UBND cấp xã, phường;

- UBND cấp xã, phường kiểm tra, tổng hợp danh sách gửi phòng LĐ-TBXH  thành phố;

- Phòng LĐ-TBXH thành phố kiểm tra, thẩm định tổng hợp danh sách trình UBND thành phố quyết định chi chế độ cho trẻ em;

- UBND cấp xã nhận kết quả tại Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

Cách thức thực hiện

 Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

Hồ sơ

- Công văn đề nghị của UBND cấp xã, phường;

- Danh sách tổng hợp trẻ em lang thang, trẻ en bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm.

- Số hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

Không xác định

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có             

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004;

- Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/2/2004 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ  em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010.

 

Mức độ: