Thủ tục Phê duyệt danh sách học sinh thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập trung học cơ sở theo Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Phê duyệt danh sách học sinh thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập trung học cơ sở theo Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Trình tự thực hiện

- Học sinh làm đơn xin hưởng chính sách phổ cập giáo dục (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã) kèm theo Phiếu xác nhận của nhà trường nơi học sinh đang học.

- Uỷ ban nhân dân xã tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân huyện.

- Uỷ ban nhân dân huyện kiểm tra, tổng hợp, trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội duyệt danh sách học sinh đủ điều kiện hưởng chính sách phổ cập giáo dục, gửi kết quả phê duyệt cho UBND huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiệp tại trụ sở LĐ-TBXH

Hồ sơ

+ Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở;    

+ Phiếu xác nhận của nhà trường;

+ Bảng tổng hợp của phòng Lao động -TBXH huyện, thị.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 Thời  hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: : Phòng Bảo trợ xó hội, Sở Lao động - TBXH.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở (Mẫu số 01/BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT).

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 22/2005/TTLT-BLĐTBXH -BTC-BGD&ĐT ngày 10/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội - Bộ Tài chớnh - Bộ Giỏo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Phê duyệt.

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở;

- Thông tư liên tịch số 22/2005/TTLT-BLĐTBXH -BTC-BGD&ĐT ngày 10/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội - Bộ Tài chớnh - Bộ Giỏo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon mau so 01.doc28 KB

Mức độ: